Автентичні Художні Тексти В Мовному Класі: Переосмислюючи Традицію

Autor/innen

  • Nataliia Sorokina Universität Innsbruck, Österreich

DOI:

https://doi.org/10.48789/2023.2.8

Abstract

Нові цілі і підходи до навчання іноземних мов і української як іноземної зокрема, спонукають дидактів і практиків поглянути по-новому на традиційні засоби і методи навчання. У статті розглядається дидактична цінність автентичних художніх текстів для формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів. Одним із шляхів інтеграції автентичних художніх матеріалів є контент-орієнтована технологія навчання. У дослідженні, яке проводилося у літньому семестрі 2023, взяли участь 19 студентів-славістів з університету Інсбрука та Ґраца, а також 8 викладачів, які викладають українську та інші слов’янські мови як іноземні в університетах і школах Австрії. Результати проведеного опитування серед студентів-славістів, бесід з викладачами та спостереження за навчальним процесом засвідчили, що використання автентичних художніх текстів в межах контент-орієнтованої 
технології навчання сприяє розвитку навичок читання, набуттю студентами комунікативного досвіду, культурологічних знань у процесі міжкультурної взаємодії і підвищенню навчальної мотивації. 

Zusätzliche Dateien

Veröffentlicht

2024-05-29